Total Pageviews

Saturday, February 12, 2011

Sa Nagsugod Palang Ta Karon

Sa Nagsugod Palang Ta Karon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Sa nagsugod palang ta karon
Sa kinabuhi nga atong tugkaron
Ang mga saad nga atong tumanon
Aron kining kinabuhi mabulokon

Hatagi ko sa imong suwerteng halok
Aron dinhi sa kasingkasing ko ipasok
Sa dili pa mosubang ang haring adlaw
Ang kasingkasing ko imo nang gibayaw

Ayaw kahadlok sa mga dalan nga atong maagian
Mga kalisdanan nga atong ra nang malagpasan
Kung hugot lang gyud ang pagtuo sa kahitas-an
Uban sa pagsalig ug gugma ta nga atong gituhoan

Atong ipadayon kining pagbati
Sa mga dalan nga atong masinati
Daghang mga agianan ning kinabuhi
Magbalantayon kita sa atong pagpili

Ang atong kinabuhi daw bag-o pa nakat-on
Sa paglakaw nga kitang duha gawasnon
Nga atong atimanon kining pagbati molungtad
Bisan asa kita ipadpad sa kinabuhi nga ihuwad

Kita ra gihapon ang manag-uban
Bisan ang kapalaran may kausaban
Unungan ta kining gugma gipanumpaan
Kay ang langit nagtan-aw dili pasipad-an

Kung ang kagabhion moabot
Imong pahiyum ako nahimoot
Pangitaon ta ang bugtong kalinaw
Aron ang gugma kita malingaw

No comments:

Post a Comment