Total Pageviews

Tuesday, February 1, 2011

Salingkapaw Nga Kagawasan

Salingkapaw Nga Kagawasan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Dili ba nindot paminawon
Kung ang tawo gawasnon
Nga buhi ning kalibutan
Nga luwas sa mga suliran

Usa lamang kini nga pangandoy
Sa matag dughan gipang-asoy
Gihangad sa manggiloy-ong langit
Ang matag adlaw nga mga hagit

Kung atong subayon ang kasaysayan
Mga gisugilon sa atong katigulangan
Ang dagan sa atong nasod
Daw gibanlas sa dagkong balod

Nga walay kasigurohan
Kung unsay sampotanan
Daw kini gitiaw-tiawan
Sa mga walay batasan

Pagkaanogon sa mga damgo
Nga ang nasod wala moasinso
Gumikan kini sa atong kinaiya
Mobarog nga walay kompyansa

Asa naman tong mga naula nga dugo
Nga gilimos sa atong mga bayani
Alang-alang sa atong kagawasan
Gikan sa kamot sa mga dayohan

Ato na ba kining kalimtan sa dayon?
Kay ang kagawasan dili man sayon
Gibiyaan ang mga bulawanong mithi
Aron sa pagpadayon sa atong kinabuhi

Wala nga ba nato madungog
Ang tingog sa ilang pakigbisog
Mga dangoyngoy sa pagdumot
Sa kagawasan nga wala makab-ot

Nalimot nga kita sa mga pagtulun-an
Nga gibilin sa atong yutang natawhan
Gipadayag ang tingog sa kagawasan
Sa mga panglupig kita gikataw-an

Ang kusog sa mga katawhan
Sa langywang kamot gipasipad-an
Karon, hain naman ang kagawasan
Nga gituhaan nga kita nabulahan

Nakawang ang atong mga paningkamot
Mga kasingkasing puno sa kalagot
Mga tingog nga sige lang og pamaghot
Nag usik-usik lang sa atong mga singot

Ang atong kagahapon puno sa kalisdanan
Nga dili buot himoong rason og basihan
Kung ngano kining atong nasod dili molambo
Nga aduna naman tay igong tingog ug kahago

Ang nahisobra nga gawasnon sa tawo
Sa kahakog mosangko ug pagkadawo
Unahon nalang ang personal nga interes
Kay sa kinabag-an nga duot makigpares

Ang tawo walay katagbawan
Ang tanang lami iyang suwayan
Kung unsay wala kaniya matilawan
Mamintaha ug manikas ngadto sa uban

Mga batasan nga unta malikayan
Kung ang dughan unta naa sa katawhan
Gusto kung balikon ang matag kasaysayan
Aron iuli sa langyaw ang kagawasan nasulayan

Pagkapaet gayud ang kinabuhing pinoy
Sa mga sugilanon napuno sa mga asoy
Kay kining nasod atong namat-an
Puno sa salingkapaw nga kagawasan

No comments:

Post a Comment