Total Pageviews

Wednesday, February 9, 2011

Rason Kung Ngano

Rason Kung Ngano
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang gugma ta lahi sa uban
Nga kanato atong natilawan
Sa dugay nga kita nanag-uban
Nasinati ko ang imong batasan

Gihigugma ko ikaw sa mga daghan nga rason
Sa matag gutlo ning kinabuhi nga mabulokon
Sa imong tingog, daw kini makalanay
Nga nitayhop sa kabugnaw nga mahinay

Sa imong hikap, daw nagdala og kainit
Nga nituhop sa dughan ko kini nipilit
Sa imong halok daw tam-is pa sa macopa
Ang kahumot makabugto sa ginhawa

Sa imong pahiyom daw ako imong tukoyon sa pagpaduol
Aron kining gugma ko sa kanimo kanunayng mapandol
Gaan ang akong dughan sa pagtugot kanako
Sa pagdala ning akong pagka-ako mosangko

Imo kung gidawat ang akong pagkatawo
Sa mga kagahapon wala ko nimo gibaylo
Gitugotan mo ang akong kaugalingon
Kung asa ang dughan ko mopaingon

Adunay higayon ang manerismo ko mogawas
Sa katawa imo kining gipasagdan nga mahukas
Nagustohan mo ang akong pagka-ako
Gumikan sa gugma tang duha gipakatawo

Pinangga, rason kung ngano ikaw akong gipili
Gipadala ka sa langit nga ako wala magdumili
Kung unsa man gani ang naghulat kanato nga agianan
Sa mga saad ug gugma ta gipanumpaan aron unongan

No comments:

Post a Comment