Total Pageviews

Friday, February 11, 2011

Luwas Ang Atong Pagbati Ilawom Ning Gugma

Luwas Ang Atong Pagbati Ilawom Ning Gugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Unsang hitaboa nga naabot kining nimla
Nga gipaabot ko sa dugayng panahon nawala
Nga sa kalit naabot nga kitang duha nabulahan
Kay ang gugmang gituhoan midako ug giampoan

Atubangan ning mga kahoy nga atong gidauban
Nagpitipiti ang matag dilaab sa pagbati natilawan
Sa sikit nagtupad ta nga natagbaw sa matag gutlo inuslan
Samtang ang gawas gihabulan sa katugnaw nga nag-uwan

Wala ko damha kining talagsaong higayon moabot
Nga akong igugol kining panahon kanimo sa hurot
Kay espiyal ikaw kanako nga kining pagbati duawa
Sa imong kasingkasing intawon kini pagatan-awa

Nakita ko ang tumang kalipay sa imong mga mata
Nga ang matag pahiyum mo dughan ko paminawa
Daghan kung nakat-onan dinha kanimo, pinangga
Tuhoi kining dughan ko nga kanimo lang nagtinguha

Nasabtan ko ang tinood nga kahulugan sa kinabuhi
Nga imong kung gitudloan sa tanan nga walay isukli
Nakat-on ko sa paghigugma, nasulayan ko ang panag-ambit
Kay mao ang bugtong katuoyan nga kita sa langit gisampit

Kung wala ka pa moabot sa akong kinabuhi
Ang kalibutan ko walay tumong nagkapuliki
Imong gitambalan ang dughan ko nga puno sa kabalaka
Kon man galing makigharong sa kinabuhi mag-inusara

Dakong kalipay nga ania ka permi sa akong kiliran
Aron sugaton ang kalipay ug kasub-anan matilawan
Nga kung unsa man ang naghulat nga ugma kanato
Aron unongan kining pagbati ta nga gituyo modako

Ikaw gayud ang tukma ug alang dinhi kanako
Sa katam-is ang gugma ko sa langit nisangko
Tagbawon ta kining kagabhion sa halok ug romansa
Kay luwas Ang Atong Pagbati Ilawom ning Gugma

No comments:

Post a Comment