Total Pageviews

Tuesday, February 8, 2011

Ikaw gayud Ginoo

Ikaw gayud Ginoo
By Genamos_US of Washington DC, USA

Kung madungog ko ang mga awit sa kalanggaman
Nga ang kalinaw nituhop sa akong panumduman
Mga kananoy sa melodiya ug nota sa usa ka awit
Murag gilukmay ang akong kahiladman sa gidalit

Daw usa kini ka matahom nga mga pulong
Nga nihunghung kanako nagpasilong
Akong gipiyong ang mga mata aron modoko
Nga Ikaw gayud Ginoo ang nakigsulti kanako

Kung hikapon ko ang pinakagamay nga dahon
Nga napadpad sa naulipon nga mga panahon
Niagi sa akong mga tudlo nga gikan sa dakong kahoy
Gitayop sa nagdali nga hangin nilabay nagpanaghoy

Daw ang imong tingog walay paglubad
Nga ang kasingkasing ko murag naglupad
Dili masabot ang gibati ko sa Imong presensiya
Nga Ikaw gayud Ginoo ang akong konsesinsya

Kung ang bidlisiw sa haring adlaw
Midudhik sa panganod nga naglakaw
Migilak ang mga bituon ug ang dan-ag sa nagduka nga buwan
Nga Ikaw gayud Ginoo ang tinubdan sa kahayag ug tamdanan

No comments:

Post a Comment