Total Pageviews

Sunday, February 6, 2011

Matud Mo

Matud Mo
By Genamos_US of Washington DC, USA

Matud mo, nga imo kung gihigugma
Kay imo naman taposon karong adlawa
Aron ipadaplin ang pagbati nga walay sama
Nga kining gugma ta giampingan ug giamoma

Sa dili pa matapos kining higayon
Akong pangayoon nga imong sagopon
Ang gugma ko sa pagkaanod sa dayon
Nga ang kamatuoran imong bakwion

Gusto ko lang kining mahibaw-an
Kung manggaling kini ang kataposan
Imo pa ba akong hunahunaon sa matag karon
Bisag sa mga tipak sa imong imahinasyon

Kon sa umaabot nga mga adlaw
Kung bation ko ang kamingaw
Ang tinguha ko nga wala ka nagpalayo
Aron duawon ko ikaw bisag ako nagsubo

Matud mo, nga ikaw alang kanako
Ang imahe mo nagpabilin sa kadako
Gisaad ta sa kataposan ning kalibutan
Ang gugma ta nga mao kini ang utlanan

Sa naglibog nga panahon karon
Ang imahe mo lisod pangitaon
Nga ang imong pagka-ikaw buotan
Sa pagpangita og lain daw ako gisilutan

Kung man galing madamguhan ko ikaw
Sa paglabay ning panahon ako nakatagpilaw
Timaan nga ako gayud nahigugma kanimo
Imo pa bang banhawon pagbalik ang karinyo

Tuho-i ako pinangga nga dili tiawtiaw kining ako
Gipanumpa ko kini sa langit ang gugma ko dako
Nga alang kanimo kini akong gitagana
Magpaabot kanimo bisag unsang tuiga

Matud mo, nga ang gugma buta ug way gipili
Kung moabot kini sa kinabuhi dili kita magdumili
Basin tinood sab, nga ang atong mga pagbati usa ra
Ang importante nga ang gugma ta wala mag-inusara

Unsaon man nako pinangga, nga ikaw mobalik ug maako
Buhaton ko ang tanan aron ang dughan ko dili magbakho
Hatagi ko sa imong tam-is nga tubag ug sa pagsanong
Aron kining dughan ko dili mapuno sa mga kahibulong

No comments:

Post a Comment