Total Pageviews

Monday, February 21, 2011

Gugmang Gipukaw

Gugmang Gipukaw
by Genamos_US of Washington DC, USA

Wala nga ko nahinumdom
Sa gugma nga pagkalawom
Ang dughan ko pagkahapdos
Mga pagbati nga nalawos

Nagkasabot nga kitang duha
Nga pakatulgon ang atong gugma
Kay aduna kanay laing hinigugma
Gitalikdan mo ako wala ko damha

Bisan dughan ko nagduhaduha
Ang pagtapos sa atong romansa
Mga kasub-anan ko giagwanta
Kay sa dughan wala ta magkahiusa

Nilabay ang mga panahon
Nalingaw ko sa akong pagtuon
Nahinanok ang akong dughan
Uban sa gugmang gikahiubsan

Sa wala damha ang adlaw niabot
Ang among agianan nagka-abot
Ang iyang pahiyum dili ko masabot
Sa kalit ang dughan ko nahimuot

Ang kaniadtong gugma nga nahanaw
Nibalik pag-usab nga daw nabanhaw
Nanoktok ang kanhing gugmang milakaw
Sa dughan ko gibati ang iyang kamingaw

Sayod ang mapanggaon nga langit
Nga ang gugma ko sa una gidagit
Sa mga hagwa sa pagsulay gihagit
Aron pukawon ang gugmang nipilit

No comments:

Post a Comment