Total Pageviews

Thursday, February 24, 2011

Ang Tam-is Nga Gugma Dili Mahurot

Ang Tam-is Nga Gugma Dili Mahurot
By Genamos_US of Washington DC, USA

Magbuhat ta og hagdanan nga taas
Padulong sa bituon nga pagkakilas
Katkaton ta ang matag ang-ang
Uban ang gugma sa matag lakang

Pun-on ta ang gabii sa mga sonata
Nga ang tingug sa bayolin mikanta
Giputos ang bughaw nga langit
Sa dan-ag sa buwan nga nag-awit

Hangyuon ta ang nagduka nga buwan
Nga mag-giya kanato sa kaayohan
Magpaanod ta sa hangin amihan
Aron didto ang gugma ta tilawan

Ang mga gihay nga nangatagak
Sa matag huyohoy nga migilak
Ang dughan ko kanimo nabilanggo
Nga ang gugma ko ang nagsugo

Gam-on ko ang habog nga hagdanan
Padulong sa langit nga walay utlanan
Way sapayan kung kanus-a ta maabot
Kay ang tam-is nga gugma dili mahurot

No comments:

Post a Comment