Total Pageviews

Wednesday, February 23, 2011

Sa Langit Ang Gugma Ta Mabuhi Sa Hangtud

Sa Langit Ang Gugma Ta Mabuhi Sa Hangtud
By Genamos_US of Washington DC, USA

Lakawon ko ang linibong mga milyas
Pahiyum mo maduaw walay pagkahopas
Nalantawan ko nga adunay gayud kulang
Ang dughan mo daw gibaatan naamang

Ang gugma ko magpabilin nga dalisay
Pagbati ko dayag nga kanimo gisaysay
Nawala ang akong kahadlok sa mga unos
Kay ang gugma ta gibugkos sa mga gakos

Ayaw kabalaka kay wala ka mag-inusara
Ania ako andam dala ang gugmang gitagana
Malipayon ako sa takna nga ikaw makita
Daw adunay bili ang kinabuhi ko pinangga

Lagbas sa mga panganod ug sa mga bituon
Ang gugma ko kanimo puno sa sugilanon
Unongan ta ang gugmang gituhoan
Hangtod sa katapusan padulngan

Ang atong dughan ug kalag nagsinabtanay
Nga ang langit nagtan-aw kanato nagbantay
Tumanon ta ang mga saad ug panumpa matuod
Aron sa langit ang gugma ta mabuhi sa hangtud

No comments:

Post a Comment