Total Pageviews

Thursday, August 5, 2010

Matahom nga Babaye

Matahom nga Babaye
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Matahom nga babaye gulwa dinha ug makigduwa
Ipasundayag ang imong sulod nga mga bahandi
Ang kisdap sa imong mga mata
Ang imong kinaiyanhon nga mga lakaw
Imo kung gibihag sa mga busilak sa imong kahinaman

Wala ka manginahanglan sa mga matag bag-ong urog
Ug mga mahalon nga alot
O kaha mga mogilak nga mga dagko nga brilyantes
Kay imong kaanyag makabuta sa akong panan-aw
Ikaw nasayod sa imong emosyon ug kahuyang

Sa imong kapasidad ug katakos
Nga modelo sa katilingban
Ang Maria Clara sa modernong panahon
Dili ka dali matugaw sa mga hagawhaw
Sa mga dilang masalaypanon

Ikaw mapasagaron sa mga panahom sa uban
Ikaw andam maminaw kanila
Nga walay pagduhaduha tanan himong higala
Kay ikaw nahibalo sa imong abilidad
Bisan may utlanan wala ikaw mobalibad

Kaanindot nimo sud-ongon
Nga kansang kaanyag talagsa-on
Ikaw ang lamdaman sa uban
Magdadasig sa mga ulit nga mga tawo
Kay ang imong kalag napuno sa dalisay

Matahom nga Babaye
Dan-agi kining akong mga mata
Aron makita ko ang imong lunsay nga katahom
Hatagi kining akong pangindahay
Kay ikaw makahatag kanako og kalipay

No comments:

Post a Comment