Total Pageviews

Thursday, June 2, 2011

Ang Birhen Nga Isla

Ang Birhen Nga Isla
By Genamos_US of Washington DC, USA

Linaw kaayo ang kabaybayonan
Ang tubig daw hubog sa hunasan
Ang hangin lab-as nagpaso-paso
Ang maong isla daw usa ka paraiso

Si Dodong naglingkod nag-inusara
Nag-atubang sa dagat nagmaskara
Ang iyang pahiyum maoy gitagana
Sa kaanindot sa palibot pagkahalina

Ibabaw sa nag-umbaw nga bato
Gihuhuna ang kanhing kaniadto
Sa mga panghupaw ako gihaylo
Ang kalinaw nga dili buot ibaylo

Sa kaanyag ug matahum nga dapit
Mga suliran nangapanas sa daklit
Gialirongan sa mga lunhawng tanom
Palibot gihabolan sa dakong kahilom

Tin-aw ang tubig gianod sa baybayon
Mga gagmayng isda imong lantawon
Gawasnon nagdakop dakop sa daplin
Ang gugma ko niining isla magpabilin

Pagkaanidot sa kinabuhi niining paraiso
Mga kasaba ug alingogngog dili kabuylo
Kay ang isla nahimotang halayo sa unay
Mga lumolupyo malipayon nagsinabtanay

No comments:

Post a Comment