Total Pageviews

Sunday, May 29, 2011

Langit Ug Yuta

Langit Ug Yuta
By Genamos_US of Washington DC, USA

Kadaghanan kanila nagkanayon
Nga ang gugma buta pagasabton
Gipamatud-an ko sa usa ka higayon
Nakalimtan ko ang garbo sa sayon

Ayaw gayud kini ikahibulong
Nga ang kaluoy ang misulbong
Nanimbasog nga magpahilayo
Sa gugma nga ako nabilanggo

Gusto ko man ikaw nga hikalimtan
kay magkalahi ang atong kalibutan
Langit ug yuta ang atong kahimtang
Ang pagbati ko nga wala makawang

Matud pa sa uban nga kining tanan
Usa lamang ka damgo nga gituohoan
Gipangandoy ko nga ikaw maangkon
Ang dughan mo buot kung tugkaron

Bisag hungog ang pagtuo nila kanako
Nga lisod kabuoton ang langit na layo
Gipaabot sa kabus nga yuta ang langit
Nga modung-aw ug mohalok sa hingpit

Dili bahandi ang akong giapas kanimo
Sa imong pagka-ikaw nga ako nakagusto
Tuhoi kining akong gipanugilon kanimo
Kay sayod ang Diyos sa gitinguha ko

Gaksa ako sa imong mga gakos
Kay ang gugma ko andam ibalos
Hatagi kining dughan sa katumanan
Kay ang gugma ko ikaw ang tinubdan

Matuod man ang naagiang kamatuoran
Nga ang kahimtang ta dili kini angayan
Atubangon ko ang maong kaparotan
Kun kini itugot sa kamot sa kapalaran

No comments:

Post a Comment