Total Pageviews

Wednesday, May 25, 2011

Ang Kangitngit Sa Kagabhion

Ang Kangitngit Sa Kagabhion
By Genamos_US of Washington DC, USA

Dakong wanang akong nakit-an
Mga balili misayaw gikataw-an
Hinay ang huyohoy sa hangin
Anino sa mga kahoy gipangbahin

Ngitngit ang matag palibot
Mga kahoy hilom nahimoot
Itum ug hanaphanap palay-an
Ang kagabhion nga nagtakuban

Adunay mga kahoy nangabali
Mga sanga nangasay-a gipili
Sa gidugayon ug pagkagabok
Mihalok sa yuta wala mamilok

Tingog sa mga gangis nagpasulabi
Taghoy sa langgam siloy nagpalabi
Ang kahumot sa banikanhong palibot
Mga suliran gidala dali ko nakalimot

Ang kahilum akong nagustohan
Kalinaw sa Hunahuna hilabihan
Ang buwan natulog gihabulan
Sa panganod nga gitandayan

Ang kawanangan napuno sa tuldok
Dagko ug gagmayng bituon gidasok
Pagkanindot sa maong talan-awon
Ang kinabuhi gayud pagadalaygon

No comments:

Post a Comment