Total Pageviews

Thursday, May 26, 2011

Ang Luha Sa Kamaya

Ang Luha Sa Kamaya
By Genamos_US of Washington DC, USA

Kasakit ang misubay sa imong panagway
Nga ang kamatuoran lisod kining maiway
Ang panahon mao kini ang motambal
Sa mga samad naagian nga midagmal

Kasub-anan man ang mitabon sa dughan
Aduna usab nga paglaum ang padulngan
Mga saad nga gihatud sa pultahan sa langit
Nga hulipan sa tam-is nga gugma dili kapait

Ipaanod ko sa dayon ang luha mo sa kasakit
Aron ipuli ko ang luha sa kamaya ipaambit
Pad-on ko ang mga lama nga mipilit
Aron sabonan ko sa pagbati nga gidalit

Sud-onga kanang mibadlis nga bangaw
Ang katahum sa mga kolor dili hilaw
Gikan sa makusog nga bunok sa uwan
Ang bidliw sa adlaw ang atong natilawan

Hikalimti kadtong pakyas nga mga dalan
Kay maoy nagtudlo kanimo sa kaayohan
Nga ikaw kanhi nabilanggo sa kagul-anan
Ug karon mihigmata sa gugmang gilauman

Buhii kanang mga bati nga kagahapon
Nga naghasol kanimo ug ikaw naulipon
Hatagan nato og kagawasan ang kalipay
Kay ang kinabuhi hamubo dili magdugay

No comments:

Post a Comment