Total Pageviews

Sunday, May 15, 2011

Ang Hangyo Sa Usa Ka Kasingkasing

Ang Hangyo Sa Usa Ka Kasingkasing
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ubani ako sa hangtud sa kahangturan
Sa kinabuhi nga atong pagasawhan
Tuhoi ako ug ikaw makasalig kanako
Ang gugma ta sa langit gisandig ko

Pangayoon ko ang tubag mo
Nga dugay ko nang gipaabot ko
Ang gugmang tam-is nga midako
Pagbati nga masabtan nimo ako

Ayaw ako pakyasa sa akong gitinguha
Kasingkasing ko nahadlok ikaw mawala
Walay makapanag-iya kanimo kon di ako
Kay ikaw gihatag sa langit dinhi kanako

Ang usa ka gugma susama usa ka simponiya
Nga may hingpit ug nindot nga harmoniya
Kon ang managhigugmaay sila magkahiusa
Sa kalipay ug kasakit sa kinabuhi mihulma

Hamili, bugtawon ta ang atong mga damgo
Sa atong kinabuhi nga dugay ta nang giplano
Ayaw kahadlok sa pakigharong sa mga kalisod
Kay ania ako sa imong kiliran ikaw nasayod

Busa maglakaw kita nga magarbohon
Sa ibabaw ning kalibutan nga sulondon
Magkinuptanay kita sa atong mga kamot
Bisag ang kinabuhi moduaw nga dili nindot

Mao kini ang atong kapalaran nga giguhit
Sa kamot ni Bathala nga gikan sa langit
Walay bahid sa mga pagbasol ug kayogotgot
Kay ang Diyos nagauban kanato ang nagbuot

Magkahiusa kita sa atong mga katuyoan
Kay ang kalisdanan moabot murag kawatan
Gun-obon ang pundasyon sa atong gugma
Nga ang tanan mahanaw uban sa romansa

Hatagi ko sa imong pagsanong ug pagsabot
Aron ang idlas nga gugma sa yanong modut
Ang kalinaw sa kinabuhi kanato maga-uban
Kay ang Diyos nagtaw-aw dili kita pasagdan

No comments:

Post a Comment