Total Pageviews

Wednesday, May 11, 2011

Sa Gugma Naulipon

Sa Gugma Naulipon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang mga bituon gipangsab-it
Ngadto sa langit nga gipapilit
Kahayag sa amarilyong buwan
Nag-utaw-utaw sa kawanangan

Duha ka hinigugma naglingkod
Mga kasingkasing nga gianod
Nag-atubang sa buwan nagkatawa
Mga pagbati nga dili maagwanta

Ang mga anghel sa langit nanag-awit
Sa mga huni sa gugmang sila naghubit
Malipayon nga nagsinabtanay
Sa mga sugilanong lumalabay

Ang mga bituon ug ang buwan
Saksi sa gugmang gipanumpaan
Sa naghigugmaay nga nilalang
Pagbati nga wala makawang

Mga ngabil nga nanag-abot
Sa tam-is nga halok nisimhot
Gihangop sa nabukas nga langit
Ang basbas sa kahitas-an gidalit

Matag gutlo kanila way katapusan
Ang kalipay ug himaya nga miuban
Ang siaw nga tun-og sa kagabahion
Ang hangin mihagwa nga malipayon

Nahikalimtan ang oras nga milabay
Ang ilang panag-uban nga milahotay
Unya miaginod misubang ang adlaw
Ang kagabhion inanay nagkahanaw

Gibalik sa paghandum ang kagabhion
Sa paraisong matahom nga handumon
Nangandoy sa sunod panagtagbo sublion
Ang managhinugmaay sa gugma naulipon

No comments:

Post a Comment