Total Pageviews

Tuesday, May 24, 2011

Ang Taliabot Nga Bagyo

Ang Taliabot Nga Bagyo
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang hangin inanay sa pagkakusog
Ang kangitngit nitabon pagkabusog
Mga itum nga panganod gianod-anod
Sa kapunawpunawan ang unos misulod

Dili halayo ang mga lawod nagbuwabuwa
Ang kakusog sa mga balod gipanghagwa
Talan-awon nga dili kakumpyansahan
Mga sakyanan sa dagat pagapugngan

Mga pat-ak pat-ak nga mga ulan giduyogan
Sa hangin nga usahay molabyog kasagaran
Mga nagpuyo sa daplin sa kabaybayonan
Mamakwit padulong ngadto sa eskuwelahan

Kanunayng maminaw sa radyo inanonsiyo
Kay ang lokal nga goberno kini ibandilyo
Aron ang katawhan mahalikay sa peligro
Kay ang kinabuhi gihagwa kini ipaseguro

Ang panahon dili man gayud mapugngan
Kung kini manghagis nga kita pakuratan
Mga palibot nga ang tawo ang nagdagmal
Sa kalikopan nga gipasagdan wala gimahal

Isalig ang tanan sa Diyos ang atong kaluwasan
Kay ang iyang pagbuot gayud ang matuman
Mga kakulian sa kinabuhi usahay dili masabtan
Sa kabalaka nga bawion ang kinabuhing inuslan

Magbuligay sa usag-usa ang hangyo sa tanan
Datu ug kabus, ang tanan gayud maapektuhan
Kay kining kalisdanan moduaw sa katawhan
Magkahiusa sa pag-ampo ngadto sa kahitas-an

No comments:

Post a Comment