Total Pageviews

Friday, September 24, 2010

Ang Panagway Sa Matahom Nga Kabuntagon

Ang Panagway Sa Matahom Nga Kabuntagon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang adlaw nibangon ibabaw sa pungkay sa mga bungtod
Komo ang akong kasingkasing napuno sa kamaya
Ang iyang bidlisiw nakapadugang sa kadasig ning akong gugma
Nga siya uban ning akong kiliran, akong pinangga

Pagka-anindot ning sayong kabuntagon
Ang lab-as nga yamog diha sa mga balili
Ang mga awit sa kalanggaman dinuyogan sa kasikas sa mga tanaman
Uban sa huyohoy sa bugnawng hangin
Siya nahinanok sa iyang pagkatulog

Sa akong pagpadayon pagsud-ong kaniya
Akong gihagawhaw kaniya ang gugma kung gibati
Aron ipabalon kaniya ngadto sa iyang mga damgo
ang gugma kung walay pagkatun-as

Akong gikalipay ang kahilom sa palibot
Samtang gibantayan ko ang matag lihok sa iyang ngabil
Uban sa tam-is nga pahiyom bunga sa iyang pagdamgo
Siya ang nagdala og kalinaw ug kahapsay sa akong kinabuhi
Daw usa ka ginagayday sa tubig gikan sa busay

Ang gibati ko, gianod mo ngadto sa lapyahan sa gugma
Aron didto tagbo-un ko ang imong tam-is nga pahiyom
Uban sa mga saad ug panumpa
Awiton ta, ang mga awit sa gugma aron padayon sugnoran
Kining gibati ta nga hilabihan

Pinangga, ikaw ang tanan ning akong kinabuhi
Ikaw ang tag-iya ning akong kasingkasing
Nga andam panalipdan ug alagaran kining gugma ta nga naghari
Puno-on ko ang imong kasingkasing sa akong pag-amuma
Aron sawhan ta ang kalipay nga walay katapusan ning kinabuhi

Sa hinapos ning balak ug sa imong paghinanok
Dal-on ko kining kalipay og kadasig
Sa nagsubang nga adlaw ang katahom og kalinaw
Ning panagway sa matahom nga kabuntagon

No comments:

Post a Comment