Total Pageviews

Wednesday, September 21, 2011

Ang Huyohoy Sa Balaod Militar

Ang Huyohoy Sa Balaod Militar
By Genamos_US of Washington DC, USA

Gilantaw ko pagbalik ang kanhing panahon
Tin-aw pa sa akong panumduman na tukion
Niadtong dekada setenta napuno sa sugilanon
Ang nasod naumod sa kuyaw nga balaodnon

Ang Septembre 21, 1972 ang insaktong petsa
Gipakanaug ang balaod militar na walay sama
Nahiaguman sa nasod ang kabangis gipahamtang
Aron pugngan ang mga katawahan magkaguliyang

Katapusang termino kadto ni presidente Marcos
Alang sa diktador, tuig nga hinugtanay sa bakos
Modakan sa ikatulong termino pagkapresidente
Mga kabus na katawhan supak sa usa ka serpente

Ang atong konstitusyon wala gayud magtugot
Nga ipadayon ang iyang personal nga pagbuot
Busa aron masumpayan ang iyang termino
Iyang gideklara ang balaud militar mga amigo

Iyang gipadakup ang mga kritiko ug ang misupak
Gamit ang puthawng kamot katawhan nasugamak
Aduna’y daghan mga tawhanong abuso ug panlupig
Sa iyang mga kronis, militar ug mga dumadapig

Kon basihan nato ang kanta “Ang bagong Lipunan”
Nindot ang katuyoan alang sa atong nasud padulngan
Apan sa luyo sa iyang panghaylo sa mga katawhan
Adunay bugti nga personal ug itum nga katuyoan

Ang bag-ong katilingban ug bag-ong kinabuhi
Padulong sa pag-uswag sa atong panginabuhi
Matud pa kini sa maong kanta mga higala
Mag-usab kuno ta sa atong bati nga kinaiya

Makig-asdang sa mga kalisdanan ug pagsulay
Gamit ang disiplina, kakugi ug pagsinabtanay
Apan wala naman karon ang maong kabudlay
Nakigbisog gihapon sa kagawasan nga gibiaybiay

Asa kutob kining atong pag-antos nga gidala?
Mga pangandoy ug damgo naglutaw giagwanta
Matag bag-ong administrasyon adunay pasalig
Sa mga katawhan magpahumot aron sila madasig

No comments:

Post a Comment