Total Pageviews

Tuesday, September 27, 2011

Ang Paglig-on Sa Atong Pagtuo

Ang Paglig-on Sa Atong Pagtuo
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nanghagis si bagyong Pedring
Niabot sa kaulohan misaliring
Nagdala’g kusog nga hangin ug uwan
Mga katawhan nalisang ug gikuyawan

Mga atop, bongbong ug sandayong
Gilupad murag papel nagpabadlong
Mga balud nikusokuso murag tsunami
Sa baybayon niataki murag mga army

Walay gipinig ang tanan naapektuhan
Mga bata ug tigulang, kabus ug adunahan
Dili malikayan ang kinabuhi gipasipad-an
Kay pagbuot sa kahitas-an kining tanan

Mga tanum ug punoan sa kahoy nangatumba
Miluhod sa yuta nga wala nila kini damha
Dakong danyos sa propredad ang natagamtaman
Milyones ang danyos sa agrikultura ang gilauman

Asa kutob kining atong mga kalisdanan?
Mga kasakit ug pagsuway walay kahumanan
Ang pag-ampo nalang ang atong kadangpan
Kay ang Diyos wala matulog sa kapanahonan

Dakong pagpasalamat kay buhi kita gipanalipdan
Sa Diyos nga manluluwas wala kita gikalimtan
Padayon kita sa pagkigbugtaw sa mga unos
Ang kinabuhi bililhon ug kita magpaubos

Ang pagpailub sa gidangatanan sa kinabuhi migakos
Ang langit kanunayng nagmata ug may igong ibalos
Ang pagsuway gihatag sa tawo usa ka ganti ipasigarbo
Kay ang Diyos kita gipili aron paglig-on sa atong pagtuo

No comments:

Post a Comment