Total Pageviews

Monday, October 3, 2011

Mga Kabus Palad Ug Batang Libot Suroy

Mga Kabus Palad Ug Batang Libot Suroy
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mga bata nga inosente sa kadalanan
Nakigduwa sa kalisod maoy naandan
Sa luyo sa ilang mga pahiyom ug talidhay
Wala’y usa ka lama sa kalisod ug kabudlay

Malipayon nga nagduwaduwa sa daplin
Gikalimtan ang mga adlaw nga nahabilin
Ang singgit sa kagutom nga ilang gilingaw
Sa mga suroysuroy ug kalingawan gilaraw

Kadaghanan kanila mikuyanap sa mga syudad
Nagpakilimos uban sa mga katawhan namimpalad
Wala’y laing kadangpan ang mga kabus palad
Sa aseras, parke ug simbahan sila nagyampungad

Makakalulooy ang mga talan-awon ang masugatan
Ang kinabuhi sa mga kabus palad nga mga kabataan
Gumikan sa mga ginikanan nga wala’y igong ikasarang
Wala’y igong edukasyon sa bag-ong panahon ikaparang

Ang uban kanila pinasagdan nalang sa pamilya
Kay ilang ginikanan naglisod sa pag-amoma kanila
Ang uban nalambigit sa mga pagpangawat ug tulis
Kay gitukmod sa kawad-on ug sa pag-antos dili malalis

Bisyo sa drugas ug pagpanulis misangko sa krimin
Mga damgo sa kabataan nahanaw nga nabahinbahin
Ang simbahan ug estado nagtimbayayong mitabang
Aron sila mahaw-as sa ilang kalisdanan gisagubang

Apan ang uban kanato wala makauyon sa mga tabang
Kay basin mahigam sa natilawan nga mga hinabang
Magsalig nalang sa mga tabang sa pribado ug goberno
Kay sayon ra ang pagpangayo nungka sila manrabaho

Mao kini ang tinood nga panagway sa kamatuoran
Murag kanser nga wala’y igong itambal sa suliran
Padayon kini nga usa ka talan-awon sa katilingban
Sa ibabaw ning kalibutan padayon wala’y kaangayan

Ang mga batang libot suroy padayon sa pagpamuwak
Kon wala’y kaangayan sa bahandi kumonidad masugamak
Disiplina, kakugi, paningkamot ug kaalam dili ibaliwala
Kay kini ang yawe sa kaugmaon na batunan ug ipadumala

No comments:

Post a Comment