Total Pageviews

Wednesday, October 12, 2011

Gisigingsiging Nga Kinabuhi

Gisigingsiging Nga Kinabuhi
By Genamos_US of Washington DC, USA

Adunay mga higayon sa atong kinabuhi
Mga pangutang moduaw perming masubli
Mobalikbalik sa hunahuna nangita og tubag
Sa mga pangagpas kita matapigas mahibulag

Pamasin ang atong pagtuo maoy insakto
Apan diay sukwahi sa atong mga damgo
Taliwala ning mga kaguliyang sa hunahuna
Ang kinabuhi magpadayon sa pagpakabana

Matag kalisdanan ug pagsulay mohapit
Kaisog ug pag-ampo ang atong isampit
Wala’y laing sangkap ang nahabilin pilion
Ang pakigharong sa suliran ang bililhon

Andam ug ikmat kita nga mobarog
Sa kapalaran sulayan ang atong kaisog
Magmatngon kita sa mga adlawng muabot
Sa mga panulay mahalikay ug sa mga kadaot

Buhaton ang tanan aron kita magmadaugon
Sa gisagubang nga suliran na kita naulipon
Magpili kita kon unsang dalan ang subayon
Sa baliko ba o sa matarong ang angay pilion

Dili kita mawagtangan sa atong paglaum
Bisag ang kasakitan nga ato nalang giluom
Kay adunay solusyon ang tanang problema
Basta hugot ang atong pagsalig dinha Kaniya

No comments:

Post a Comment