Total Pageviews

Monday, October 10, 2011

Ang Huyohoy sa Ting-Init

Ang Huyohoy Sa Ting-Init
By Genamos_US of Washington DC, USA

Naglagiting ang haring adlaw
Sa sobrang kainit mihungaw
Mga singngot nagtabisay
Sa bugnaw nangindahay

Ang matin-aw nga kalangitan
Lunhaw ang mga kabukiran
Mga alibangbang ug alindahaw
Malipayon sa hardin nagasayaw

Mga Pista ug mga pangilin
Mga kombera ang igahin
Kasaulogan sa mga Patron
Pagpasalamat sa maayong panahon

Suroysuroy sa mga kalungsoran
Ang pagbisita sa mga kahigalaan
Mga nindot nga kabaybayonan
Daling suroyan sa mga katawhan

Timpo sa pagpalupad og tabanog
Mga bata magkontesay sa hambog
Buwan sa Marso hangtud Hulyo
Kusog ang hangin na dili ikabaylo

Mingawon ako sa kaniadto
Binignit ug linosak ang paniudto
Sa kabusog daling makadiskanso
Sa lantay kawayan bugnaw didto

Paypay didto, paypay dinhi
Ang kainit nga dili magpapiri
Kay ang huyohoy sa tag-init permi
Ang kinabuhi sa baryo ako gidani

No comments:

Post a Comment