Total Pageviews

Thursday, September 15, 2011

Ang Paghuyatid Sa Kinabuhi

Ang Paghuyatid Sa Kinabuhi
By Genamos_US of Washington DC, USA

Magpanuko kita sa pagbulat sa mga butang nahunahunaan
Labi nga kon una pa nato masugatan ug wala’y kasinatian
Mahadlok ta nga matumpawak sa kasaypanan ning kalibutan
Sa mga biaybiay ug tabitabi sa atong mga suod nga kaubanan

Ang kaulaw masinatian kon ang mga sayop maoy ilang basihan
Labi nga wala nato masabtan ang tibook ug tinood na kahulugan
Ngano man kaha mosulod kini sa pangisip sa kinabuhi sa tawo?
Usa kini ka pangutana nga adunay naghulat nga tubag mga amigo

Matag momentong moduaw usahay ipaagi nalang sa mga pasiaw
Aron ang kinabuhi makabyahan sa kabug-at ug kini ilingawlingaw
Ang matag tingog sa katawa ug hilak maoy saksi sa atong gibati
Murag kita’g buang modangoyngoy didto sa sook sa atong nasinati

Usahay ang pagmahay ug kapungot mopatigbabaw ning dughan
Labi nga kadtong mga panghitabo miabot puno sa mga kasakitan
Ang pagpatulo nalang sa mga luha ang dali natong kadangpan
Kay ang atong kaugalingon ang unang momaymay niining tanan

Apan ang kinabuhi sa tawo mag-usab-usab ang dagan
Wala’y permanente ug nagtuyok puno sa mga kausaban
Dili matagna ang yugto sa panahon ang moduaw kanato
Matag adlaw muabot managlahi ug kita mangandam dako

Ang mga kabalaka ug kahinaman sa kanunayng nagauban
Ang matag lihok sa kinabuhi sa tawo dili gayud malikayan
Mao kini ang gasa sa Diyos nga angay natong hinumduman
Nga ang kasakit ug kalipay sa kinabuhi mao ang kamatuoran

Ang tawo gitagaan og dakong kagawasan sa langit sa pagbuhat
Sigo sa gilatid nga mga lagda ug patakaran gipaambit ipabuhat
Ang pagkaplag sa tawo kun unsay iyang tinood nga katuyoan
Aron ang tawo magpuyo sa kalinaw, gugma ug kabulohanan

Ang kinabuhi sa tawo sama sa usa ka sampit sa katulogon
Inig yamar sa kakapoy uban sa mga paghuyab na tulukibon
Ipahulay ang mga kalisdanan uban sa panghinaot sa ugmang gipili
Nga sa pagmata ang grasya sa Diyos mouban sa paghuyatid sa kinabuhi

No comments:

Post a Comment