Total Pageviews

Saturday, March 19, 2011

Ang Super Buwan

Ang Super Buwan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ibabaw sa panganod
Mga mata ko gianod
Langit madag-umon
Kagabhion nisalum

Niluta ang super buwan
Kahayag ako giganahan
Duol sa akong panan-aw
Kagabhion nga mabugnaw

Nitakdol sa kangitngit
Ang buwan nga gisampit
Gipasundayag sa langit
Daw ang panahon gihagit

Talagsaon ang ka duol
Kahayag walay mosukol
Mga bituon way gidunol
Ning nindot nga takdol

Ang buwan daw nagkatawa
Sa dagat nga nangharana
Mga hayop sa kadagatan
Niduyog sa kapanahonan

Sa buwan ako nahimoot
Ang kahayag sa palibot
Gahum sa Diyos masabot
Ang kalibutan dili maot

Gibati ko ang kabalaka
May tilimad-on nga nabasa
kay ang buwan daw giagda
Sa langit nga nakamata

Nisampit ko ang pag-ampo
kasingkasing ko nag-agulo
Sa naabtan kung siglo
Mga pagsulay nahitabo

Mga panghupaw akong gitigum
Aron tambalan ang kahilum
Ang hunahuna ko may gahum
Mga pangutana nga giluom

Akong gisampit ang langit
Nga ang pagbuot iyang idalit
Ang kinabuhi sa tawo daw gipiit
Ang kaluwasan sa tanan gihagit

No comments:

Post a Comment