Total Pageviews

Wednesday, March 30, 2011

Sa Daplin Baybayon

Sa Daplin Baybayon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nanglingkod ko nga nanghuyatid
Mga kapoy kung tiil akong gipatid
Pamasin mga kalutahan mahugka
Uban sa sayong kabuntagon nagsaka

Nihanggap ko ang lab-as nga hangin
Ang hamog nga huyohoy nagpadaplin
Ilawom ning punoan sa lubi nagpasilong
Ang anino sa lubi nga kanako milandong

Mga balili nag-iyahay sa pagsayaw
Dinuyogan sa hangin nga naglutaw
Ang mga bunbon sa daplin baybayon
Gihagwa sa mga balud nga palanguyon

Ang asul nga tubig pagkatin-awa
Gipadpad sa daplin nga nagkatawa
Mga nagpat-ak nga panganod sa langit
Niluta ang iyang anino sa dagat giguhit

Dili halayo ang isla nga naghigda
Sa lawod nga wala siya magpabalda
Gipiyong ko ang akong mga mata
Matahum nga palibot dili maagwata

Gianod ang akong lapoyng hunahuna
Sa kahilum sa palibot nga walay banha
Halayo sa siyudad nga akong gipuy-an
Mga ginbuhaton nga akong gibiya-an

Gidani ang akong lawas sa katulugon
Gipahulay ang hunahuna nga tulukibon
Mga siaw nga gumunhap gipasagdan
Ning higayon nga lahi sa akong naandan

No comments:

Post a Comment