Total Pageviews

Wednesday, March 23, 2011

Unsa Kalawom Ang Imong Gugma

Unsa Kalawom Ang Imong Gugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

May nabasa ako sa imong mga mata
Nga aduna kay isulti kanako way duda
Ning sayong kabuntagon ang adlaw
Inanay sa pagkatkat nga misayaw

Nabatyagan ko ang imong mga hikap
Kanako daw bunok sa uwan nisakdap
Ning higayon ang hunahuna ko nilupad
Gibati ko ang init mong gakos mitapad

Miabot ka daw usa ka init nga huyohoy
Nga ang dughan ko nakamata nitaghoy
Gihabulan mo ako sa imong gugma
Gibantayan sa danggas mong alima

Ug sa hilom nga ikaw nilakaw nibiya
Uban sa usa ka halok mong gipakita
Gusto ko nga imong ipakita kanako
Kanang tibook mong gugmang dako

Kon unsa kalawom ang gugma mo
Sa kinabuhi ko dili ikaw mahilayo
Gusto ko lang kanimo mahibal-an
Pagmahal mo nga way kinutuban

Lisod ang kinabuhi nga puy-an
Kung adunay katahap gitaguan
Mga pagpabati nga salingkapaw
Ang gugma dali rang mahanaw

Nahibalo ikaw sa sira sa akong kalag
Nga ikaw nagdala kanako sa kahayag
Sa matag kangitngit nga maagian
Ikaw ang dan-ag sa akong dughan

Busa mahal, isugilon dinhi kanako
Kung unsay estado dili ko masuko
Gisalig ko sa langit ang kamatuoran
Ning gugma ko ikaw akong gihalaran

No comments:

Post a Comment