Total Pageviews

Sunday, March 13, 2011

Miaging Adlaw

Miaging Adlaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Bugnaw ang hangin
Naglingkod ko sa daplin
Pughaw ang langit
Adlaw manamilit

Nindot ang kahaponon
Naghunahuna sa panihapon
Taudtaud ako mag-eksersays
Basin karong mga alas says

Inig human nakog luto
Sa sala ako mosangko
Mopahuway og kadiyot
Magpauga sa mga singot

Ang anak ko miduol
Gigutom nga napandol
Sa giprito kung manok
Tiyan niya nagdago-ok

Gipaka-on ko silag sayo
Aron sayo sila modiskanso
Magsugod ako sa paglakaw
Sa dalan magtikaw-tikaw

Samtang aduna pay adlaw
Sa bidliw nga ako motilaw
Pawala sa mga undak
Sa sakit dili masugamak

No comments:

Post a Comment