Total Pageviews

Tuesday, March 8, 2011

Ang Tabyog Sa Duyan Ug Ang Awit

Ang Tabyog Sa Duyan Ug Ang Awit
By Genamos_US of Washington DC, USA

Pagkaanindot kaha balikon ang kagahapon
Nga gisugid ni Nanay ang tunob sa sugilanon
Kung mahimo walay mausab hangtud karon
Mga nanglabayng tuig nga buot kung tugkaron

Gipangutana ko ang mahal kung Nanay
Kabahin sa kinabuhi ko sa pagkagamay
Gusto kung balikon ang melodiya sa iyang kanta
Samtang gitabyog ko sa duyan nga nagkatawa

Ang matag hagwa kaniya aron ako malingaw
Nga ang iyang kalipay kanako gipahungaw
Walay nasayang nga oras sa matag adlaw
Sa iyang mga bukton ako iyang gisayaw

Ang iyang mga kakapoy siya wala manumbaling
Kay ang gugma niya kanako kanunayng nibagting
Mga sonata sa gugma iyang kining gikanta
Aron sa pagkatulog nako kini akong madala

Sa iyang tingog nga ako nahinakok sa pagkatulog
Mga bituon nagbantay kanako nga dili ko mahulog
Gusto ko matulog pagbalik sa maong duyan
Uban sa tabyog nga maoy akong namat-an

Busog ang dughan ko sa gugma ni Nanay
Nga sa iyang mga bukton ako nagpauraray
Kung uban ko si Nanay ang kinabuhi ko langit
Gimingaw ako sa tabyog sa duyan ug ang awit

No comments:

Post a Comment