Total Pageviews

Monday, March 14, 2011

Mangandam

Mangandam
By Genamos_US of Washington DC, USA

Akoy gikulbaan sa panghitabo
Sa radyo og telebisyon nibutho
Mga katalagman ang misangko
Ang kinaiyahan nga nasoko

Wala ko makasabot sa kalibutan
Kung inanay kitang nagbangutan
Sa mga kalisdanan nahisgutan
Ang tanang tawo nga apektuhan

Mao nga kaha ni ang tilimad-on
Sa mata sa tawo pagasud-ongon
Ang kastigo sa Diyos tawo paantoson
Ang tawo nalimot sa iyang tulomanon

Bisag unsa ka moderno ang nasod
Kung ang kinaiyahan ang mangluod
Ang tawo adunay mga salaod
Sa langit kitang tanan moluhod

Mga pag-ampo nga unta kini hunongon
Nga didto sa Langit kini pagadunggon
Kastigo nga ba kini sa tawo nga mahigmata
Nga mag-usab ang tawo ug magpenitensya

Kay ang Diyos may taas nga pasensiya
Nga ang tawo dili unta malimot Kaniya
Ang Langit ang magbuot ug matuman
Sa tanang panghitabo ang kinabuhi inuslan

Kung bawion nga kining kinabuhi
Atong hinuklogan nga lisod mabakwi
Kay ang paghukom sa Diyos kita gipili
Ang ipahamtang sa tawo way magdumili

Busa ang tawo mobalik ngadto Kaniya
Lainlaing pagtuo nga Diyos kay usa ra
Biyaan ang mga kanhing hiwing kinaiya
Maghinolsol sa mga sala ug mangaliya

Kay ang kamatayon daw usa ka kawatan
Ilawom sa kagabhion kita pakuratan
Sa usa lang kapamilok kita pagatuktokon
Mangandam kay ang kinabuhi unya kawaton

No comments:

Post a Comment