Total Pageviews

Tuesday, March 29, 2011

Ang Gugmang Nahanaw

Ang Gugmang Nahanaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Naghigda ko sa tibook kabuntagon
Nagpalabay sa nagdukang panahon
Talan-awon nga adunay kahibot
Dili malimod wala ako mahimoot

Gihunahuna ang lab-as nga panghitabo
Ang dughan ta wala nga magkatakdo
May usa kanato sa kalit nga nausab
Gugmang naluya wala nga nagdilaab

Basin walay nagpursige nga naningkamot
Nga ang gugma ta molambo pagkahumot
Daw ulahi na, aron bangunon ang pagbati
Nga kaniadto ang atong giharan gipamati

Pasayloa ako nga ikaw nasakitan
Sa kamatuoran dili ko matapigan
Daw ang misilaob nga gugma napalong
Sa dagan sa atong relasyon nga napakong

Dili ko makaako kanimo sa paglimbong
Nga ang pagbati ko giapil sa paglubong
Nahihumdum ka sa nagsugod palang kita
Ang hinog nga gugma sarang pagkatam-isa

Gisubay ko ang mga taak sa atong gugma
Mga kalipay ug katawa puno sa romansa
Ikaw ang himaya sa kinabuhi ko naga-uban
Samtang nagtuyok ang kalibutan natilawan

Karon, hain naman kining pagbating hilabihan
Sa akong pagmata ang kalibutan ko gisakitan
Gipangita ko ang kanhing malipayong gutlo
Kung ngano ang gugma ta nahanaw mimando

Ang tanang mga saad nilupad nahanaw
Uban sa natapos nga gugmang nahilaw
Nakita ko nga ikaw karon masulob-on
Ang kanhing panahon imong bakwion

Ang kanhing mga kalipay pagatiklopon
Hikalimtan sa kinabuhi dili paga-isipon
Niabot nga ang panahon nga kita buwagon
Sa bag-ong kapalaran nga atong subayon

No comments:

Post a Comment