Total Pageviews

Friday, March 11, 2011

Bisag Sa Damgo Lang Ikaw Tagbuon

Bisag Sa Damgo Lang Ikaw Tagbuon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Naghigda ko sa kama
Naminaw sa mga sonata
Bulanon nga kagabhion
Daw may uwan paaboton

Radyo padayon nagtingog
Kanta sa gugma ako gidaog
Ang kagabhion sa ting-init
Medyo ang kabugnaw nihit

Naglutok ako sa bintana
Buwan nga may gipangita
Nisulod sa akong hunahuna
Panagway mo ang miluta

Miagulo ang kanta sa gugma
Gipugnan ko ang pagginhawa
Ang kanta miduyog pagkasakita
Nidahili ang luha sa akong mata

Ang kurtina nga misayaw
Kay ang hangin miduaw
Hapit nga ang kabuntagon
Nagkaawop nga mga bituon

Walay undang akong hunahuna
Nga kanimo ako nagpakabana
Kung ang gugma ta mohangtud
Basin sa ugma ikaw mangluod

Taudtaod nga ikaw wala nagpakita
Kung hain ka man karon, pinangga
Sa matag gutlo ikaw akong gipangita
Ning kinabuhi ko ikaw ang himaya

Haw-ang ang akong kagabhion
Saksi ang langit akong gisugilon
Duawa ko, ikaw akong hangyuon
Bisag sa damgo lang ikaw tagbuon

No comments:

Post a Comment