Total Pageviews

Wednesday, March 2, 2011

Ang Paglaum Sa Kinabuhi

Ang Paglaum Sa Kinabuhi
By Genamos_US of Washington DC, USA

May mga higayon sa atong kinabuhi
Nga sa Kalipay o Kapit-os kita gipili
Dili mapugngan ang ilang pag-abot
Nga ang tawo angayan nga mosabot

Mga kakulian nga lisod masabtan
Sa atong dughan kita nagbangutan
Mga hunahuna nga nagpangutana
Mga tubag nga kita nagpanagana

Kay kita naulipon sa mga kabalaka
Mga kasingkasing nga nag-inusara
Mga pag-ampo nga wala matubag
Sa mga sayop nga pagtuo nahisalaag

Mga paglaum dili unta mabungkag
Sa kapungot mga ilong naglisngag
Kay ang kinabuhi gihagwa sa kalisod
Sa lahitas-an dili unta kita mangluod

Ang kinabuhi murag usa ka pulso
Saka ug kanaug nga nagluksolukso
May mga higayon nga ania ta sa taas
Kon matungnan sa ubos kita dimalas

Padayon lang kita sa paglakaw
Kay ang Diyos ray mahibaw
Sa mga pag-antos kita nagpas-an
Mga grasya usab kita pagabaslan

No comments:

Post a Comment