Total Pageviews

Friday, January 7, 2011

Imo pa ba akong higugmaon sa umaabot

Imo pa ba akong higugmaon sa umaabot
By Genamos_US of Washington DC, USA

Karong gabhiona
Sa hingpit ikaw akong maangkon
Imong gihatag ang tam-is mong gugma
Nga gitugyan mo nga walay pagduhaduha

Karong gabhiona
Adunay dan-ag sa imong mga mata
Nga may dala nga kahayag ug romansa
Imo pa ba akong higugmaon sa umaabot

Hangtud kanus-a kining bahandi
Nga padayon sa pagtubod ilawom ning dughan
Moluntad ba kaha kining mga pagbati
Sa umaabot nga mga adlaw

Dili ba kaha kini usa lamang ka higayon
Nga gilamat sa imong mga pahiyum
O kaha sa imong mga panghupaw
Imo pa ba akong higugmaon sa umaabot

Karong gabhiona
Ang mga pulong imong gibuhian
Mga luha sa kalipay imong gipadayag
Nga ako lamang ang imong higugmaon

Dili ko buot matapos kining kagabhion
Nga napuno sa mga saad ug panumpa
Kay ang akong pagbati naglutaw sa himaya
Imo pa ba akong higugmaon sa umaabot

Ang banagbanag sa sayong kabuntagon
Nasiak sa mga bidlisiw sa haring adlaw
Nabalaka ako nga walay tiaw
Kung basin mausab ang imong panglantaw

Gusto kung masayran akong hamili
Sa dili pa muabot ang kabuntagon sa hingpit
Nga kanang imong pagbati nga ako makasalig
Sayri ko sa imong tiunay nga tubag

Aron kining kabalaka mabungkag
Sayod ka ug ang langit
Nga kining pagbati ko walay utlanan
Imo pa ba akong higugmaon sa umaabot

No comments:

Post a Comment