Total Pageviews

Sunday, January 30, 2011

Managlahi Ang Atong Mga Pagbati

Managlahi Ang Atong Mga Pagbati
By Genamos_US of Washington DC, USA

Unsay timaan nga ang tawo nahigugma ug kanus-a?
Mga pangutana nga naghasol ni ining kalibutana
Ang suod nga panaghigalaay ba o kaha naibog ta sa uban
Mao nga ba kini ang pagatawgon nga gugma ug basihan

Adunay mga pagbati nga ginadili sa mata sa langit
Maila ba nato kini gikan sa atong dughan ang hagit
O kaha masabtan ba ning maaghop tang pangisip
Mga pangutana nga lisod ang tubag iholip

Angay gayud kining pagasabton ning kinabuhi
Aron magiyahan ning atong dughan sa pagpili
Adunay mga pasumbingay nga lisod sabton
Ug adunay mas lisod sab kining pangita-on

Pila man ang ginahanglan nga kalipay
Aron makab-ot ang gugma makalahutay
Dili mapugngan ang gugma sa kausaban
Kung pagbuot sa kapalaran kini hilabtan

Adunay dakong kalainan ang matag usa kanato
Sa mga panghunahuna ug tinguha kita gitagbo
Labi nga gyud kung kita gilamat sa gugma
Ang duha ka mga kasingkasing magkahiusa

Ang lalaki gamiton niya ang iyang mga mata
Aron tilawan ang kaanyag sa gugma
Ang babaye gamiton usab niya ang mga dunggan
Aron sa pagmati sa pinitik sa iyang dughan

Duha ka managlahi nga mga binuhat
Nga gituyo sa langit sa pagsulat
Kung ang usa ka tawo tinood nga mahigugma
Mahimo siya nga magbabalak sa iyang pagmata

Malitok niya ang mga talagsaong pulong
Ilawon sa dughan kaniya nagpasilong
Ang babaye ahatado kon hisgutan
kabahin sa ilang relasyon nga gitahan

Sa kinaiyahan ang lalaki magpanuko
Ang pagsulti sa tinood nga gibati modoko
Mao kini ang kinaiya nga gihatag sa langit
Nga pagasabton ug himoon kining hagit

Sa mga babaye kining pagbati mahisaypan
Ang pagtoo nga taphaw kini ug gibugalbugalan
Ang kasingkasing sa babaye lahi, bukas ug dayag
Nga maoy nagdala og kainit sa kahayag

Lisod gayud pagasabton ang kamatuoran
Ang pagtugkad sa hunahuna sa uban
Mahimo kining usa ka tagna tagna o sulagma
Kay wala tay gahom sa pagtan-aw ning atong ugma

Lainlain ang mga tima-an sa gugma kung kini moabot
Magdepende kini sa pagsabot sa gibati niyang pagkahugot
Mangandam kita kung ang timaan sa gugma nisubang na
Aron sa pagtudlo ning atong kasingkasing sa pagmata

No comments:

Post a Comment