Total Pageviews

Friday, January 14, 2011

Maglipay Kita

Maglipay Kita
By Genamos_US of Washington DC, USA

Maglipay kita karon
Samtang may mga bitoon pa
Sa dili pa mulabay ang karon
Nga mahimong unyang kagahapon

Ang atong ugma
Tingali, mahimong puhon
Kining karon, usa kini ka gasa
Nga gihatag sa kahitas-an gitagana

Usa sab kini ka pribilihiyo
Nga kita may kinabuhi nga walay bisyo
Gitagaan kita sa kahigayonan
Sa pagbuhat sa atong gihiayonan

Nindot kini nga gihatag
Gitagaan kita og kagawasan
Sa pagpili sa atong padulngan
Aron kini atong matilawan

Maglipay Kita Karon
Kay ang adlaw moabot na
Sapag hingilin sa karon
Aron sugaton ang kagahapon

Maglipay Kita Karon
Samtang wala pa muabot ang kagahapon
Kay ang mga pahat sa panumduman
Magamit lang kini sa pagkakaron

Maglipay Kita Karon
Sama nga kini atong katapusan
Nga dili nato pag-ugmaan
Ang gilaraw natong gituhoan

Kay sa takna nga kita tawagon
Andam kita nga walay pagmahay
Lantawon ang mga buhat sa kagahapon
Aron ang karon magmalinawon

1 comment:

  1. Ang kalipay nga giingin mo dili lang kanang damgong gusto mong makab-ot sa tanan, ang pangandoy nga ana sa matag bidlisiw sa adlaw
    apan ingnon ko ikaw, ang kalipay usa usab kana sa desisyon nga imong buhaton sa matag-adlaw.

    Anaa man kanimo ang imong mga damgo, natuman man ang tanan nimong pangandoy apan mahimong dili ikaw malipayon kay dili mo kana gusto nga muabot kanimo. Ikaw lang ang naghatag kaniyag higayon nga ikaw iyang maangkon ug nga immo usab siyang maangkon.

    ReplyDelete