Total Pageviews

Friday, August 19, 2011

Sa Pagtimaan Sa Nakamata Nga Idlas Na Demokrasya

Sa Pagtimaan Sa Nakamata Nga Idlas Na Demokrasya
By Genamos_US of Washington DC, USA

Murag pilahay lang katuig ang milabay
Sa usa panghitabo ang kalibutan naukay
Ang kamatayon sa nipanaw nga bayani
Ang nasud mibarog ug nakahiusa gidani

Lab-as pa sa akong panumduman kaniadto
Nga nagtungha pa ko sa pribadong kolehiyo
Mamingaw nga adlaw ang misugat sa radyo
Nga gibuno sa tugpahanan si Benigno Aquino

Ang nasud pilipinhon sama nga namatyan
Sa usa ka tinahod ug pinalangga nga amahan
Siya nakigbisog sa rehimin nga mangilupigon
Sa mga kabus ug timawa nga mga pilipinhon

Ang iyang mithi ug dalaygon buhat magpabilin
Sa matag kasingkasing natong tanan mihalin
Ang iyang hangyo nga adunay dakong reporma
Sa pamaagi sa gobyerno nga kita magkahiusa

Rebolusyon ang singgit sa walhon nga grupo
Apan kaniya dili kini ang solusyon na guwapo
Ang kalinaw ug kausaban sa malinawong damgo
Apan kini gisalindot ug gibasura murag trapo

Ang iyang imahe kanako usa ka ideyal nga politico
Naglantaw sa kaayohan sa nasud ug nindot nga damgo
Ug siya ang tinubdan sa dakong kusog sa katawhan
Kay ang tingog sa katawhan tingog sa Diyos Amahan

Ang atong demokrasya nakamata sa dugayng panahon
Ang pagkab-ot sa atong tinood na kagawasan dili sayon
Kay gibuhis ang iyang kinabuhi sa bayaning nasodnon
Aron kita mabuhian sa atong katungod nga pilipinhon

Busa dili nato kalimtan ang Agosto 21, 1983 na petsa
Sa pagtimaan sa nakamata nga idlas na demokrasya
Kay dili kita makabaton og kagawasan sama ka hingpit
Kon wala mibanaw ang dugo sa bayani nga gikan sa langit

No comments:

Post a Comment