Total Pageviews

Wednesday, August 3, 2011

Adlawng Natawhan Sa Akong Higala

Adlawng Natawhan Sa Akong Higala
By Genamos_US of Washington DC, USA

Atong sugaton karon ang malipayong adlaw
Sa mga masadyaong huni ug kita mosayaw
Ang langit nakamata sa iyang pagtagpilaw
Kay ang haring adlaw misiaw ug misayaw

Ipangsul-ob ang mga sapatos nga pangsayaw
Aron ang kasadya atong sawhan dili mahanaw
Mga muwebles ug uban pa nga atong ipangdaplin
Aron mahawanan ang salog nga giandam gipakapin

Mga katawa, kanta ug hugyaw atong andamon
Mga lamian nga sud-an giandam sa panihapon
Inubanan sa mga sumsuman ug bugnawng ilimnon
Kay karon ang adlaw nga angay nga pagahandumon

Adlawng natawhan karon sa akong suod nga higala
Mga pahiyum ug kidhat ayaw lang kamo katingala
Ang iyang kaanyag nagpabilin lab-as sa mga mata
Uban sa bigot niyang lawas nga kanunayng gidala

Kay espesyal karon nga adlaw sa iyang kasumaran
Mga kahigalaan, ginikanan ug kaigsonan gialirongan
Mga halok, regalo, gakos ug sampit sa mga pag-ampo
Ang among panalangin kaniya nga sa langit mosangko

Nagpasalamat kami sa Diyos nga siya nahimugso
Nga kanamo nakauban ug nahimong higalang dako
Akong gikalipay ug ang among panaghinigalaay
Bisan sa gidugayon wala kami niya gisalikway

Buotan siya nga higala, mahigugmaon ug sulondon
Gihatag sa langit kanamo nga libre sama sa mga bitoon
Nga migilak sa kanunay ilawom sa itom nga kagabhion
Ang buwan ug ang iyang kaanyag kanamo siya bililhon

No comments:

Post a Comment