Total Pageviews

Thursday, August 4, 2011

Maanindot Nga Adlaw

Maanindot Nga Adlaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Pagkaanindot sa panahon karong adlawa
Mga nilabayng semana among giagwanta
Ang matag hinoyohoy sa kainit pagkasakita
Apan karong adlawa gibawi pagkanindota

Ang langit gipulbosan sa mga puting panganod
Ang kawanangan hilom gisapnay nag-aginod
Ang kahilom milanog sa matag kakahuyan
Mga kalanggaman namahuway na nagduyan

Adunay higayon ang bidlisiw sa adlaw mosiaw
Matag takna sa orasan molabay ug molakaw
Ang kainit sa adlaw daw murag halok mitugdon
Sa akong panit ug nawong nindot tagamtamon

Ang kapehon nga yuta nga nabasa sa uwan
Kagabii ang uwan miduaw nasuko gitandayan
Ang mga balili sa miaging adlaw mga lunhaw
Karon kay nangalaya ug ang uban mipanaw

Pagkalinaw hunahunaon ang kamingaw gitulon
Walay kisaw ug ang tingog naamang gipadayon
Ang lagkaw kung gipuy-an sa hilom nga miluom
Ang taliabot nga kahaponon naputos sa pahiyom

Mga dahong laya sa yuta nagpasad nga nagyaka
Gihagwahagwa sa siaw nga hangin na nagpataka
Ang lab-as nga hangin nihuros kanako migakos
Kay ang panahon nahigugma kanako mibawos

No comments:

Post a Comment