Total Pageviews

Thursday, August 11, 2011

Saari Ako Sa Imong Pagbalik

Saari Ako Sa Imong Pagbalik
By Genamos_US of Washington DC, USA

Gidagkotan ko ang sigarilyo
Nag-ipis ko sa pulang bino
Alas 4 sa sayong kabuntagon
Gipukaw ako sa akong katulogon

Ania nasab ko sa laing adlaw
Nalimot ko sa petsa nga milakaw
Tinguha ko unta ang kagabhion
Ikatulog ang kamingawng giluom

Anaa ikaw sa halayong dapit
Dughan ko ikaw ang gisampit
Nabasa ko ang imong gihunahuna
Ang gugma ta wala nimo gibaliwala

Gipangandoy anaa ka sa akong kiliran
Aron gakson ko ikaw ug akong awitan
Isugilon ko ang gugma kung gibati
Nga ikaw lang ang tag-iya ug gipili

Sampiton ko ang langit ug ang bitoon
Ang kamingaw ko nga ilang lingawon
Matag adlaw ug gabii ikaw gihunahuna
Gipaabot ko ikaw sa hingpit na makita

Hamili, saari ako sa imong pagbalik
Na gibitbit nimo ang gugmang gilalik
Padayon sa pagkatam-is ug pagdilaab
Ang kaniadtong gugma nga wala mausab

No comments:

Post a Comment