Total Pageviews

Saturday, November 5, 2011

Babaye, Ayaw Ako Paantosa

Babaye, Ayaw Ako Paantosa
By Genamos_US of Washington DC, USA

Babaye, ikaw ang gidamgo ko sa sinugdanan
Dughan ko nagsalimoang ikaw ang hinungdan
Sa una kung pagyahat sa maanghel mong panagway
Ang katahum mo nagduga sa katam-is ako naglaway

Busa intawon ako dungga sa imong tingog makausa
Hatagi kining kasingkasing ko sa maong romansa
Kay dili ko mapugngan ang gugma kung na amang
Sa mga tinan-awan mo ako mura ako’g mabuang

Dili igsapayan kung unsay imong mga kagikan
Kay dawaton ko ikaw ug dili gayud ikaw biyaan
Maglisod ako sa paghubit sa gugma kung gitapigan
Kay dili ko malitok ang pulong nga gusto kung buhian

Daw maulaw ako ipabati ang gitinguha ning dughan
Kay ikaw ra may makaayo ning dughan kung samaran
Dungga intawon ning akong pangamoyo sa langit
Nga maangkon ko ang gugma mo nga dili ang kapait

Dawata kining gugma ko nga kanimo lang gitagana
Pagabanhawa ang kalag sa gugma nga mahigmata
Pagasilbihan ko ikaw ning kinabuhi nga way pagduhaduha
Kay didto sa lagkaw kung gipuy-an ikaw ang akong reyna

Bisbisan ko ikaw sa akong pag-amoma ug pagpangga
Kay ikaw ang babaye nga gihatag sa langit ang midagsa
Dad-on ko ikaw sa altar ni Bathala nga ikaw ang himaya
Oh Babaye, ayaw ako paantosa sa gitanyag kung gugma

No comments:

Post a Comment