Total Pageviews

Tuesday, December 14, 2010

Mainitong Pasko

Mainitong Pasko
By Genamos_US of Washington DC, USA

Dinhi ning among dapit
Ang matag tuig sa panahon sa Pasko
Amo gayud kining gipangandoy nga uwanon og snow
Bisan kini lisod matuman
Kay gipugngan man sa kapanahunan
Magsaulog mi sa adlaw sa kapaskohan puno sa kasadya
Inubanan sa giandam nga mga lami-an nga sud-an ug hudyaka

Bisag ang among mga singot nagbaha
Kay gipasilungan intawon sa kainit sa himaya
Walay igsapayan kung ang pasko init ang kahimtang
Bisan ang mga kaldero natulimbang
Kami Padayon sa pagpamaypay among mga silingan
Nga nagpunsisok ngadto sa mga simbahan

Bisan ang among kalipay gitapin-an sa mga panghupaw
Kay ang haring adlaw dili among ikaulaw
Aduna mi mga hawod nga paskohanong mga butang
Mga hayag nga suga, mga gasa, lantaka ug mga luthang
Amo kining giandam sa pagsugat ning kapaskohan

Pagkaanidot nga palandungon
Kining mga nindot nga mithi atong subayon
Ang mga nindot nga talan-awon
Ning dapit nga among gipuy-an bulawanon
Ang mga kalanggaman nagsiabot sa daplin baybayon
Aron pun-on sa katahum ang among pasko
Binuligan sa maayong mga sa sugilanon

Pagkaanindot gayud ning among pasko
Talagsaon ug simple nga pagpangandam
Dinuyogan sa maayong pagpamalandong
Ning mainitong Pasko among saulogon ang paghandom
Bisag pa ang idlas nga adlaw muabot ang pagkisdom
Padayon kaming tanan magpahiyom

No comments:

Post a Comment