Total Pageviews

Monday, December 13, 2010

Christmas Tree

Christmas Tree
By Genamos_US of Washington D.C., USA

Christmas Tree, nagpangidlap sa kahayag
Naputos sa mga gagmayng bumbelya, init-init ug may dan-ag
Bililhon nga simbolo sa atong gugma
Alang sa panahon sa pasko ug kahingpitan
Magpakita sa matag kagabhion ang iyang kaanindot nga masiga

Sa matag mata makadayeg sa iyang katahum
Christmas tree, ayaw ako pakyasa
Ipakita ang imong tinuyo nga kaanyag ug korona
Ang anghel, bituon ug mga piraso nga masiga
Aron ang pangilin sa Pasko puno sa kamaya ug gasa

Kini ang imahen, dalisay, mithi ug hingpit
Alang sa paghanduraw sa Pasko mahigugmaon ug tam-is
Kay banaag sa dagway ni Kristo Hesus ang tinood nga tinubdan sa Pasko
Simbolo sa kaulay ug inosente
Nga walay mansa sa mga sala
Oh Christmas Tree, gihigugma ko ikaw
Ayaw intawon ko ikaulaw

No comments:

Post a Comment