Total Pageviews

Wednesday, December 15, 2010

Ikaw

Ikaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ikaw ang makahatag kanako og kalipay
Kung ang akong kalibutan naputos sa biay-biay
Ikaw ang tingog sa sayong kabuntagon
Nga nagpukaw sa akong katulogon

Sa matag tam-is nimong nga pahiyum
Ang kalibutan ko naputos sa katahum
Ikaw ang tingog sa kahilum
Nga naghatag og kosug sa akong paglaum

Ikaw ang nag-inusara kung pagbati
Nga kining gugma sama kalid-on sa bahi
Nga may bili nga handumon
Sa kalipay nindot tagamtamon

Pasaylo-a ko usahay malitok ang kagahapon
Nga kining dughan ko usahay naulipon
Sa mga suliran ug pagsuway gihagit
Nga kanimo dili unta idalit

Kining tanan akong gibuhat
Sa pagpanalipod sa gugma naghulat
Ikaw ang akong kasingkasing
Sa kalibutan ko nagtuyok murag kasing

No comments:

Post a Comment