Total Pageviews

Monday, December 6, 2010

Maayong Pasko, Pinangga

Maayong Pasko, Pinangga
By Genamos_US of Washinton DC, USA

Mga Greeting cards ako nang gipadala
Kay ang pasko taliabot na
Pero aduna koy usa ka gitungoha
Espesyal alang kanimo akong gipangga

Maayong Pasko, akong pinili
Bisag tinood ikaw nahilayo dili ako magdumili
Damgohon ko nalang ikaw
Bisag ang dughan ko giuhaw
Nga nagpaabot kanimo nakapanghupaw

Kining pangilin sa pasko
Puno sa kalipay ug panagdait
Ang tanan magsaulog masadyaon
Aron sa paghinomdom sa atong Manunubos

Pero alang kanako ang pagsaulog sa pasko
Dili lang sa pipila ka mga adlaw
Kon dili sa tigbuok tuig akong gilantaw

Nahinomdom ko sa niadtong nilabyng tuig
Ang atong panag-uban kita sa kalipay gibulig
Ang mga suga sa Christmas Tree
Nga atong gisab-itan sa mga adorno
Uban sa atong mga giputos tang mga regalo

Karon paskoha, ang kahilom maoy nagpasulabe
Kay ang kamingaw ko kanimo giduble
Ang matag kidlap sa akong gisugnod nga mga kahoy
Nagtimaan sa dughan ko napuno sa dangoyngoy

Kung hain man ka karon gugma gidagsa
Malipayong Pasko akong gipanghinaot, akong pinangga
Uban sa paskohanong mensahe ko gipadangat
Kining ipabati kung balak sinulat nga kanimo gipahat

No comments:

Post a Comment